Christian Fett

Contributions at Pi and More 12 (Universität Trier)
Contributions at Pi and More 11 (Universität Trier)
Contributions at Pi and More 10½ (Universität Stuttgart)